Состав студенческого проекта "Социологическая лаборатория"

2016-2017 учебный год

Руководитель социологической лаборатории - к.филос.н., доцент каф. МНСТиТ Екатерина Сергеевна Удалова

 

Красичкова Наталья, гр. 13НС1,

председатель Социологической лаборатории,

 

 

                                         

 

Лапина Алёна, гр. 13НС1,

                 секретарь Социологической лаборатории

 

 

 

 

 

 

Колесникова Екатерина, гр. 13НС1

 

 

 

 

 

 

Боярова Екатерина, гр. 13НС1

 

 

 

 

 

 

 

Тожина Анна, гр. 14НС1

 

 

 

 

 

 

Серскова Алина, гр. 14НС1

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова Ксения, гр. 15НС1

 

 

 

 

 

 

Гурьянова Маргарита, гр. 15НС1

 

 

 

 

 

 

 

 

Усанова Анна, гр. 15НС1

 

 

 

 

 

Салаева Татьяна, гр. 15НС1

 

 

 

 

 

 

 2012-2013 уч.г.

 Руководитель социологической лаборатории - к.с.н., доцент каф. МНСТиТ Ставицкая Елена Ивановна

 

 

    Сухова Мария, гр. С-41                           Апенкин Алексей, гр. С-41

 

 

 

 

 

 

 

    Поронова Ксения, гр. С-41                         Косырева Мария, гр. С-41

 

 

 

 

 

Анчихрова Елена, гр. С-31                                 Ворон Андрей, гр. С-31

 

 

 

 

 

 

Лазарева Полина, гр. С-31                       Харитонова Светлаа, гр. С-31                             

                 

 

 

 

 

   Зорина Владлена, гр. С-21                      Пекишева Оксана, гр. С-21

 

 

 

 

 

 

 

Савинова Ирина, гр. С-21                  Саломатина Ксения, гр. С-21                

 

 

 

 

 

 

Щербакова Мария, гр. С-21              Дормидонова Ольга, гр. С-41                            

Дата создания: 20.03.2013 11:42
Дата обновления: 27.09.2016 12:06